O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan so‘mga xorijiy valyuta kurslari 2024-05-22
F.I.Sh : Kirgizbayev Ulug'bek Kahramonovich
LAVOZIM: Председатель Правления

Telefon: +998 (95) 145 48 00
info@uzte.uz